euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

Nový filmový časopis Kinečko

 

KINEČKO je nový dvojmesačník, ktorý odráža kinematografi ý kinematog u v súčasných a premenlivých súvislostiach, priblíži hlbšie a nekonformné vnímanie fi lmu širšiemu publiku, podporuje písanie o fifi lme, ako relevantnú súčasť živej kinematografi e. Slúži ako zdroj informácií a priestor pre neofi ciálnu ale zároveň fundovanú diskusiu súčasnej fi lmárskej obce a fi lmovej kritiky. Cieľovou skupinou KINEČKA sú fi lmoví profesionáli, študenti, účastníci fi lmových festivalov, členovia fi lmových klubov, skutoční milovníci fi lmu bez hraníc, záujemcovia o odvážnejší pohľad na dianie v súčasnej kinematografii.

Cieľovou skupinou KINEČKA sú filmoví profesionáli, študenti, účastníci filmových festivalov, členovia filmových klubov, skutoční milovníci fi lmu bez hraníc, záujemcovia o odvážnejší pohľad na dianie v súčasnej kinematografii.

KINEČKO bolo slávnostne pokrstené 7. augusta o 20:00 v Kafé Scherz Palisády, kde vystúpilo experimentálne zoskupenie SigiTobias.
0-té číslo K INEČKA vyjde v náklade 500 kusov. Kúpiť si ho môžete v predajni barových potrieb TyCoCoS na Mickiewiczovej 2 v Bratislave. O ďalších predajných miestach, ako aj iných aktualitách týkajúcich sa KINEČKA sa vždy dozviete v našej skupine na Facebooku a už čoskoro aj na webstránke KINEČKA.

V 0-tom čísle K INEČKA nájdete rozhovory so zaujímavými ale neopozeranými osobnosťami našej aj svetovej fi lmovej scény, recenzie, krátke filmové správičky z domova aj zo sveta, ale aj právnu a produkčnú poradňu, v ktorej vám našepkáme ako na to vo svete filmu. Recenzie a rozhovory v K INEČKU sa budú v budúcnosti navzájom aktuálne obmieňať a zastupovať.
Viac priestoru dostane vždy tá rubrika, ktorá práve poskytuje lepšie možnosti pre vyjadrenie aktuálneho obsahu a témy. Otvárajú sa možnosti pre fi ktívne rozhovory, rozhovory s protagonistami dokumentárnych filmov, rozhovory režiséra s producentom,
študenta s pedagógom...

Za cenu symbolického 1 eura dostanete nielen 12 strán kvalitného čítania. K INEČKO sa skrýva
v originálnej obálke spolu s DVD vždy iného filmu alebo filmov – študentských, dokumentárnych
a iných mimo bežnej distribúcie.


Ohodnoťte:
10%

Hodnotené 42 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS